Privacyverklaring JustGoo

Dit is de privacyverklaring van hardloop- en wandelorganisatie JustGoo, gevestigd aan de Houtstraat 29, 6343 BJ te Klimmen. JustGoo is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer81796013. In de onderstaande tekst zal worden gesproken over “JustGoo”.


JustGoo biedt diverse soorten trainingen aan verdeeld over de locaties Bunde, Maastricht, Sittard, Valkenburg, Eijsden en Sibbe. Cursussen, workshops etc. kunnen ook van andere locaties worden verzorgd.


JustGoo verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jou hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Bewust of onbewust deel jij gegevens met ons.  In dit statement geven wij aan hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Heeft je vragen over dit Privacystatement? Stel jouw vraag dan gerust via mail: info@justgoo.nl


Gegevens JustGoo:

Contactpersoon: Erwin Spijkers

Adres: Houtstraat 29, 6343 BJ Klimmen

E-mail: info@justgoo.nl

Tel: 06-2792 5005

Website: www.justgoo.nl

IBAN: NL53 RABO 0364 6874 79

KVK nr: 81796013

BTW nr: NL003605056B02Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: d.d.10 april 2024 


Welke persoonsgegevens vragen en bewaren wij van jou, met welk doel doen wij dat, en hoe lang bewaren wij jouw gegevens?


1) AANMELDFORMULIER

1.1. Via het aanmeldformulier word je lid van JustGoo. De gegevens die wij vragen zijn ten behoeve van de ledenadministratie én de automatische incasso i.v.m. het innen van de contributiegelden

1.2. De gegevens die wij van je vragen, zijn:

naam, voornaam, voorletters, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood, e-mailadres, banknummer, tenaamstelling van het banknummer, de locatie van waaruit wordt getraind en de keuze voor het soort lidmaatschap

1.3. Na ontvangst en ondertekening ontvangt het nieuwe lid, via e-mail, een bevestiging van de aanmelding. In deze bevestiging wordt het unieke JustGoo lidnummer kenbaar gemaakt, de keuze voor het abonnement, én wordt aangegeven wanneer voor het eerst de incasso ingaat

1.4. Het aanmeldformulier wordt na de registratie van de gegevens in het archief opgeslagen zolang het lidmaatschap duurt

1.5. Ná beëindiging van het lidmaatschap wordt het formulier vernietigd. Dit gebeurt ten minste uiterlijk na 6 maanden

1.6. De gegevens die via het aanmeldformulier worden verkregen worden alleen gedeeld met de bank i.v.m. de automatische incasso van de contributie


2) INTAKEFORMULIER MET GEZONDHEIDSVRAGEN

2.1. Bij aanvang van het lidmaatschap, of het volgen van een cursus bij JustGoo, wordt het nieuwe lid of cursist verzocht een intakeformulier met een aantal gezondheidsvragen in te vullen. Het is een leidraad om de trainer en organisatie te informeren over eventuele gezondheidsklachten die mogelijk van invloed zijn op het hardlopen of wandelen

2.2. Naast de gezondheidsvragen worden op het formulier de volgende persoonsgegevens gevraagd:

naam, voornaam, voorletters, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood, e-mailadres, de locatie van waaruit wordt getraind, leeftijd, lengte en gewicht

2.3. Het lid of de trainer c.q. organisatie kan om reden van de antwoorden op het formulier reden hebben dit te bespreken. De trainer van JustGoo of de JustGoo-organisatie zal hiermee vertrouwelijk om gaan, de gegevens en de aard en uitkomst van het intakegesprek niet delen met derden c.q. toestemming aan het lid vragen om dit wel te doen, indien noodzakelijk

2.4. Het intakeformulier is een momentopname en een leidraad om gezondheidsklachten te achterhalen of boven water te krijgen. Om die reden zal het formulier uiterlijk na 3 maanden of na het einde van een cursus worden vernietigd

2.5. Het intakeformulier bestaat alleen als hard-copy, wordt niet gedigitaliseerd, en er zal op geen enkele wijze iets over de gezondheid van het lid worden vastgelegd

2.6. Trainers van JustGoo hebben een geheimhoudingsverplichting en zijn niet gerechtigd de intakegegevens te delen met anderen, behalve collega-trainers en de JustGoo-directie


3) IDENTITEITSKAARTJE

Bij aanvang van het lidmaatschap, of het volgen van een cursus bij JustGoo, wordt het nieuwe lid verzocht een identiteitskaartje met een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Dit kaartje is strikt persoonlijk, wordt niet geregistreerd door JustGoo, en dient ter herkenning van het lid bij een eventuele calamiteit tijdens een training


4) LEDENADMINISTRATIE

4.1. Ten behoeve van de ledenadministratie worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

naam, voornaam, voorletters, adres, geboortedatum, man of vrouw, hardloper of wandelaar, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood, e-mailadres, banknummer, tenaamstelling van het banknummer, de locatie van waaruit wordt getraind, de keuze voor het lidmaatschap, lid sinds, uniek JustGoo-lidnummer, datum invulling machtigingsformulier

4.2. De gegevens worden geregistreerd zo lang als het lidmaatschap duurt

4.3. Het lidmaatschap dient via een e-mail aan JustGoo te worden opgezegd. Het lid krijgt een bevestiging van de opzegging. Hiervan wordt een aantekening in de ledenadministratie gemaakt

4.4. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het lid uit de ledenadministratie verwijderd en geregistreerd in het overzicht “oud leden”

4.5. Na uiterlijk 12 maanden worden alle gegevens van het oud-lid uit de administratie verwijderd. Ook wordt dan het aanmeldformulier uit het archief vernietigd

4.6. De persoonsgegevens uit de ledenadministratie worden met niemand van buiten de JustGoo-organisatie gedeeld. De gegevens worden verwerkt door de afdeling ledenadministratie. Degenen die werken aan de ledenadministratie hebben een geheimhoudingsverplichting en zijn niet gerechtigd deze persoonsgegevens te delen met anderen


5) AANMELDINGEN VOOR CURSUSSEN, SPECIALE TRAININGEN, CLINICS, WORKSHOPS, BIJEENKOMSTEN ETC.

5.1. Ten behoeve van de registratie van bovengenoemde evenementen zullen alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden gevraagd en geregistreerd.

5.2. Deze gegevens zijn: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer

5.3. Aanmeldingen gaan digitaal en worden in speciale lijsten geregistreerd

5.4. Na afloop van een dergelijk evenement worden alle gegevens verwijderd, uiterlijk 3 maanden na het evenement.

5.5. Deze gegevens worden gedeeld met:

-de trainer(s) of docenten van de betreffende cursus, workshop


6) NIEUWSBRIEF JUSTGOO

6.1. In verband met de interne informatievoorziening, nieuwtjes etc. wordt regelmatig een nieuwsbrief aan de leden verstuurd

6.2. De persoonsgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn de naam, voornaam en het e-mailadres

6.3. Aanmelding voor de nieuwsbrief is op eigen initiatief en kan worden gedaan via de website van JustGoo of het online nieuwsbriefarchief

6.4. Afmelding voor de nieuwsbrief is ook op eigen initiatief en kan worden verricht via de nieuwsbrief zelf


7) WEBSITE: WWW.JUSTGOO.NL

7.1. JustGoo spant zich in jouw persoonsgegevens  te beveiligen tegen verlies, tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking, ongeautoriseerde toegang en publicatie en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek

JustGoo is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via mail verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan JustGoo

7.2. Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we de gegevens pseudonimiseren 

7.3. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van JustGoo. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. JustGoo raadt jou aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen


8) ANALYTICS

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd, en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te


9) COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd, en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet jij eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Jij kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser


ALGEMENE INFORMATIE

1) Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming zal JustGoo geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij JustGoo wettelijk verplicht is deze informatie aan deze derden te verstrekken. Onder het hoofdstuk “welke persoonsgegevens vragen en bewaren wij van jou etc.” vind je een overzicht welke persoonsgegevens aan derden worden verstrekt


2) Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht JustGoo te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij JustGoo op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen). Je kunt verzoeken jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek dien jij je eerst te legitimeren. Indien je wenst dat jouw gegevens worden verwijderd, dan zal JustGoo deze verwijdering doorvoeren, dan wel met je overleggen waarom de organisatie over de persoonsgegevens dient te beschikken


3) Minderjarigen

Indien jij als minderjarige in onze administratie wordt geregistreerd, dan dient dit te gebeuren met expliciete toestemming van ouder(s) of voogd


4) Wijziging van het Privacy beleid

JustGoo past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze zo veel als mogelijk is up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen en JustGoo raadt jou aan om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal JustGoo dit via de nieuwsbrief en de website informeren


5) Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan helpt JustGoo je graag verder. Wij vragen jou om je daarbij te legitimeren als lid van JustGoo. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens


6) Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of je wilt JustGoo verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de hieronder vermelde verantwoordelijke.

Verantwoordelijke: Erwin Spijkers, info@justgoo.nl, telefoonnummer: +316 2792 5005