Stichting JustGoo

Stichting JustbeGood

Samen sterker, samen verder!

stichting JustGoo oprichting

Uniek ledeninitiatief

JustbeGood is een stichting, bestaande uit leden, trainers en vrijwilligers die met hun activiteiten willen bijdragen aan de gemeenschapsgeest binnen en rondom JustGoo. In 2023 werden de eerste ideeën hiertoe geopperd en begin 2024 is de stichting daadwerkelijk opgericht.

Het initiële bestuur wordt gevormd door:

  1. Connie Tempelman
  2. Jordi Oosterhof
  3. Will Pisters


JustGoo meet and greet

Doelstellingen die JustbeGood zich heeft gesteld

1. Maatschappelijk Karakter: De stichting heeft niet alleen tot doel de onderlinge band tussen leden, supporters en vrijwilligers te versterken, maar ook om een positieve impact op de samenleving te hebben. Samen streven we naar meer dan alleen hardlopen; we willen een verschil maken in elkaars levens en in de wereld om ons heen.


2. Financiële Ondersteuning voor Leden: De opbrengsten van de JustbeGood worden volledig ingezet ten gunste van onze leden. Of het nu gaat om een traktatie na een run, een tegemoetkoming in reiskosten naar evenementen, custom JustGoo T-shirts, een weekendje weg of hulp bij lidmaatschapskosten in moeilijke tijden, JustbeGood streeft ernaar om iedereen te ondersteunen.


3. Samenwerking met Leden: De stichting is niet alleen een initiatief, maar een gezamenlijk project. JustbeGood nodigt leden, supporters en trainers uit om  mee te denken en te participeren. We plannen het faciliteren van drie evenementen per jaar, waarbij we rekenen op jullie hulp bij activiteiten zoals bardienst, bonverkoop en garderobe.

4. Lokale Loop- en Rendag: Eens per jaar wil JustbeGood een kleinschalige wandel- en hardloopdag organiseren, waar leden, supporters en vrijwilligers de kans krijgen om samen te komen, plezier te hebben en elkaar te ondersteunen.

5. Donaties aan Goede Doelen: De stichting wil niet alleen binnen onze eigen gemeenschap positieve verandering brengen, maar ook daarbuiten. In overleg met de leden van de stichting worden donaties aan goede doelen overwogen om het  bredere maatschappelijke engagement te versterken.

stichting JustGoo logo

Samen sterker, samen JustbeGood!

Wil jij meer weten over JustbeGood? Heb je ideeën voor JustbeGood of wil je weten hoe jij kunt bijdragen?